مشتری بالفعل کیست؟

دنیای کسب و کار، پر از تجربه‌های کاری رنگین و لذت‌بخش است. در این روزگار که هر تاجر‌ی در تلاش و تکاپو برای دست‌یابی به بهترین‌هاست، مشتری‌مداری از...

ادامه مطلب

علم عصب شناسی چیست؟

امروزه در این جهان پرهیاهو و پر از سرو صدا هیچ کجا نمی‌شود انسانی یافت که ا‌عصابی آرام داشته باشد و هرگز عصبانی و خشمگین نشده و واکنش تندی از خود...

ادامه مطلب