مشتری بالفعل کیست؟

دنیای کسب و کار، پر از تجربه‌های کاری رنگین و لذت‌بخش است. در این روزگار که هر تاجر‌ی در تلاش و تکاپو برای دست‌یابی به بهترین‌هاست، مشتری‌مداری از...

ادامه مطلب

شانس چیست؟

دوستان همیشه همراه، امروز در این مقاله قصد داریم در خصوص موضوعی به نام شانس با شما حرف بزنیم. کلمه‌ای که روزانه ممکن است ده‌ها بار آن را بشنوید و یا...

ادامه مطلب

اصل تضاد چیست؟

همه‌ی ما در زندگی نیازها، خواسته‌ها و آرزو‌هایی داریم. خواه کوچک باشند یا بزرگ، خواه منطقی باشند یا غیرمنطقی. خواه آگاهانه و خود‌خواسته باشند خواه...

ادامه مطلب

اصل انتظار چیست؟

قوانین و مقررات زیادی هستند که بر زندگی ما نقش دارند. یکی از همین قوانین، قانون انتظار یا اصل انتظار است. این قانون در کنار قانون جذب، ارتباطات،...

ادامه مطلب