محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی

توسط | خرداد 12, 1400 | بازاریابی | 0 نظر

15 دقیقه

در جامعهی امروز كه تعاملات فیزیكی, به فعالیت های مجازی (سایبری)تبدیل شده; بخشی از این تغییرات سرنوشت ساز, به

معروفیت و محبوبیت اختصاص دارد و البته این موضوع ثمره تغییر راه و روش زندگی بشر نیز هست كه, گاهی منفی و گاهی

مثبت است.

فضایی كه میتوان با كمك آن از اهمیت و ضرورت, محبوبیت و معروفیت پیبرد, فضایی به نام شبكههای اجتماعیست, كه امروزه

یكی از دغدغه های بزرگ جوامع بشری به شمار میآید, و همه تلاش خود را برای جذب مخاطب و كسب محبوبیت بیشتر نسبت

به رقبای خود كه, در این راه فعال هستند خرج میكنند.

محبوبیت, شاید در ابتدا آن را به عنوان یك كلمه ببینید و خیلی راحت ان را بیان كنید, اما برای درك درست این كلمه باید

مراحل فراوانی را طی كنید, مراحلی كه با در نظرگرفتن آنها میتوانید یك شبه به تمام آرزوهای خود دست یابید. تنها با محبوب

شدن این كارها برای شما راحت میشود البته راههای دیگری نیز وجود دارند اما یكشبه محقق نمیشوند و نیازمند روزها تلاش بی

وقفه در كنار اقتصاد قدرتمند.

برای شروع هر كاری پروسههایی وجود دارند كه باید رعایت شوند و در رابطه با محبوبیت در شبكههای اجتماعی به وضوح دیده

میشوند, قبل از انجام هر فعالیتی در رسانهها, باید از موضوعی كه میخواهید درباره آن صحبت كرده و آن را به اشتراك بگذارید

اگاهیكافی داشته باشید. برای یافتن موضوعات اثرگذار كافیست كمی به اطراف خود بنگرید, روزانه انواع مختلفی از چالشها,

خبرهای دسته اول, آموزش انواع (غذا, پوشاك, دكوراسیون و …) توسط ذهنهای خلاق و كنجكاو تولید و روانه دنیای عجیب

رسانه عمومی میشوند. بعد از تفكر درباره موضوع مناسب, اینك باید به جوانب آن پردازید. موضوع شما اصلی ترین ركن شروع

محبوبیت است اگر تیتر خوبی برای خود نیابید ممكن است در انتخابهای بعدی دچار مشكل و عدم دریافت بازخوردهای مثبت از

سوی مخاطبین خود شوید.

محتوا, یكی از اصلیترین و با ارزشترین قسمت های محبوبیت است كه, باید بسیار برای ساخت آن وقت صرف كرد و دقیق

اندیشید تا, مطالبی را بیان كرد كه مخاطب درك كامل و درستی از آنچه شما اظهار كردهاید داشته باشد. نكاتی كلیدی در محتوا

سازی وجود دارند كه با فهمیدن آنها میتوان بهترین مطالب را ارائه داد. متفاوت بودن همیشه امری خواستنی به شمار میآید,

زمانی كه مطالبی جدید و جالبی را اشتراك گذاری كنید, در طرف مقابل نسبت پذیرش از سوی مخاطبان بیشتر خواهد بود زیرا

تازهگی هر موضوعی جذاب است و باعث افزایش طرفداران شما میشود. اما این اتفاق همیشگی نیست و ممكن است محتوای شما

خارج از ذهن (خواننده, شنونده, بیننده و غیره ) نباشد و اندكی از موضوعی كه میخواهید آنرا بیان كنید به صورت كلی شناخته

شده باشد, پس چطور مطالب خود را جدید تلقی كنیم؟ نیروی بینایی بهترین راهحل محسوب میشود; روزانه تصاویری بسیار از

موضوعات (ورزشی, علمیتخیلی, طراحی….) در فضای شبكه های اجتماعی بین مخاطبان جابهجا میشوند كه حتما با آنها روبهرو

شدهاید و حتی در ارسال آنها كوتاهی نكردهاید, پس میتوان اینگونه فهمید كه تصاویر قدرت جاذبهی بیشتری دارند, و به امر جذب

كمك قابل توجهی میكنند چهبسا استفاده از تصاویر بعد از گذشت مدتی از چشم عموم سلب میشود و جذابیت چندانی نخواهند

داشت, از این رو برای تكراری نشدن محتوای تولیدی خود میتوانید تغییرپذیری را در امورخود مورد استفاده قرار دهید; اگر

موضوعی را انتخاب كردهاید میتوانید (انواع فرم های نوشتاری, رنگها, شكلهای مختلف از نوشتهها و موارد مشابه ) را برای پررنگ كردن مطالب خود در ذهن مخاطب تغییر داده و به عنوان مطالب مشابه اما بهروز استفاده كنید. اما نكته مهم در تولید

محتوا, این است كه میتواند از هر سبكی باشد ممكن شما عاشق بازی كردن و تجربه بازیها ویدئویی جدید باشید و انگاه محتوای

شما از این دسته شكل میگیرد و یا شاید قصد آموزش تولید محتوا را دارید پس باید به دنبال موضوع خود مطالب مرتبط و مفید را

بیابید.

فضا همیشه برای درك بهتر از یك موضوع نقش مثبت دارد, و به توانمندی بشر امروزی در مواجه با اجتماع و پیامدهای آن

میافزاید. به بیان ساده تر برای اعمال فعالیت های خود كه تلاش فراوانی برای ان صرفشده شما نیازمند محیطی هستید كه با

بهرهگیری از ان مطالب خود را درج كرده و آمار صعودی یا نزولی و یا به طوركلی اطلاع از وضعیت و عملكرد خود داشتهباشید .

با توجه به پیشرفت روز افزون تكنولوژی در دنیا, فضاهای متعدد و مختلفی كه هركدام كارایی متفاوت دارند و مناسب دستههای

مختلفی از محبوبیت هستند تولید شده, و استفاده از آنها بسیار برای محبوبیت در شبكه های اجتماعی توصیه میشود و تقریبا هر

انسانی كه دارای تكنولوژی كوچكی (موبایل های هوشمند و…) است میتواند در این شبكهها فعالیت كرده و صاحب نام از دید جهان

شود. البته این كار با كمی تفكر و تیزبینی شما امری راحت و ساده است و حتی میتوانید در ابتدای راه خود به یك چشم

بههمزدنی به بالاترین نقطه محبوبیت در شبكههای اجتماعی برسید. مرسوم ترین پل ارتباطی شما با مخاطب و درك اهمیت

مطالب خود و مسئله مهم محبوبیت شبكهای اجتماعی و گسترده بهنام (instagram ( است كه سالانه مخاطبین زیادی را به خود

جذب میكند و تمامی كاربران این شبكه عظیم در تلاش برای ارائه محتوای جدید و جالب هستند تا بتوانند لیست طرفدارانشان را

افزایش داده و درآمدزایی كنند. طبق آمار بدست آمده كاربران فعال در شبكههای اجتماعی عددی معادل 7,3 میلیارد نفر است

كاربرانی كه روزانه به محبوبیت خود و مخاطبانشان میافزاید . اما باید خاطر نشان كرد كه صرفا فعالیت در یك محیط از محبوبیت

چندانی برخوردار نیست, شما میتوانید تعامل خود بین مخاطب را یا ساده تر بگویم افزایش مخاطبین خود را از چندین محیط

مجازی افزایش دهید; در این صورت شما بعد از مدتی محبوبیت چشمگیری در شبكههای اجتماعی برای خود مهیا كردهاید. بر

اساس تحقیقات صورت گرفته سه محیط (instagram,youtube,facebook (از محبوبیت بالای كاربران قرار گرفته است.

فعالیت در این شبكهها گاهی دشوار است خصوصا زمانی كه درحال پیشرفت و توسعه محتوای كاربری خود هستید; پس برابر با

موضوع سعی كنید در قدم اول, كه همیشه قدمی مهم و سرنوشت ساز به حساب میآید مسئولیتپذیر باشید و برای محبوبیت

خود از مورد استفاده قرار دادن مطالب و نظرات مفید دریغ نكرده و از مبالغه كردن در امر تولید محتوا به طور كلی خودداری كنید

ولی به جلوه آن تاثیر منفی نگذارید. سعی كنید برای خود نشان یا لوگوی مخصوص و ویژه داشته باشید تا مخاطب به راحتی با

شما ارتباط داشته باشد; نشان مخصوص هم نیازبه تفكر دارد زیرا نشان های گوناگونی وجود دارند كه مورد استفاده آنها در امور

دیگری سودبخش است, نشان شما باید نسبت به نوع كاربری شما طراحی شود, در نظر بگیرید موضوع شما درباره قوانین

ریاضیست اما لوگو یا نشان كاربری شما برای شغل كشاورزی مناسب است از این رو مخاطبین شما بیشتر قشر كشاورزان را شمال

میشود تا ریاضیدانان .همانگونه كه لوگوی شما باید مرتبط باشد, این لوگو باید كاربردی هم باشد یعنی باید از طراحی خوبی

بهرهمند شود تا مخاطب ارتباط سریع با شما برقرار كرده و شما را برای محبوبیت بیشتر همراهی كند. نكته مهمی كه عضو

جدانشدنی این مجموعه به شمار میرود, وجود كاربران فعال است و میتوان با صراحت گفت كه این بخش كمی دشوار تر از قسمت

های دیگر است زیرا یافتن دنبالكنندگان فعال و یا فعال نگهداشتن آنان یكی از ستونهای میانی محبوبیت در رسانه جمعی شمرده میشود, البته كه مزیتهایی از جمله (سرعت پیشرفت بالا, افزایش مخاطبین ثابت, افزایش خلاقیت در محتوا و محبوبیت

بیشتر ) را دارد و در نتیجه معروفیت همراه با محبوبیت و درآمد خواهد داشت. طبق بررسی های صورت گرفته 80 %از كسبوكار

های كوچك, حداقل از یكی از شبكههای اجتماعی برای محبوبیت صنعت خود استفاده میكنندكه این روند ثابت نیست.

زمان, همان قدر كه شما به زمان برای ساخت یك محتوا نیاز دارید محتوا هم به زمان مناسب برای ارسال نیاز دارند, شاید فكر

كنید هر زمانی كه محتوای خود را در محیط شبكه یا پل ارتباطی قرار دهید بازخورد های مثبتی دریافت خواهید كرد, اما این

مسئله كاملا اشتباه است. زمانهایی وجود دارند كه به عنوان زمانهای طلایی محسوب میشوند به این معنی كه اگر در زمان

طلایی محتوای خود را نشر دهید بازدید گسترده و بازخوردهای بالا دریافت خواهید كرد و محتوای شما تاثیرگذار و به همان اندازه

محبوب تر میشود . همچنین زمانهایی را به پاسخگویی به نظر كاربران دیگر نیز باید اختصاص بدهید زیرا با عدم پاسخ فقط به

عدم پیشرفت خود كمك كردهاید; پاسخ به مخاطبین نشانه احترام به نظر آنهاست و حتی با رعایت كردن این موضوع كوچك

میتوانید به راحتی به محبوبیت خود بیافزایید . برای یافتن زمانهای طلایی كافیست بعد از اشتراك محتوا بررسی كنید كه

چنددرصد از مخاطبان شما از محتوا بازدید كردهاند. با كمی آزمون و خطا میتوانید زمان طلایی را بیابید. مخاطبین شما تقریبا

نصف پروژه محبوبیت را انجام میدهند و با این تفاسیر وجود مخاطب ( چه فعال و چه نیمه فعال ) از اهمیت و تاثیر زیادی

برخوردار است .

همانطور كه مطلع هستید زمانی كه محتوایی را اشتراك گذاری میكنید , شما 50 درصد راه را رفتهاید . هم اكنون باید صبر كنید

و برای كارها و محتواهای دیگر برنامه ریزی كنید . در این مدت مخاطبین شما در حال بررسی مطلب شما هستند و با بازخورد

هایشان در اصل اشكالات شما را تا جایی كه مجاز باشند , میگویند . زمانی آنها محتوای شما را برای دیگران ارسال كردند و این

كار مجددا توسط دیگران انجام شد و این روند ادامهدار بود , ماموریت محبوبیت تكمیل است و ناگهان شما با انبوهی از بازخوردها

, نظرات , پیشنهادها و پیام های تشویقی روبرو میشوید كه این به معنی موفقیت شما است و باید با آغوش باز از آن استقبال كنید

; البته گاهی كسانی, كار شما را از زیر فیلتر نقد عبور میدهند و از كار شما بیزار و متنفّر میشوند . باید با قاطعیت بگویم كه شما به اوج كار خود رسیدهاید چرا كه گاها برخی افراد از روی حسادت چنین بازخوردهایی را میدهند و علت ان نیز چیزی جز اینكه

شما در مرحله پیشرفت قرار دارید و رقیبی سرسخت برای آنان محسوب میشوید نیست . اما در هر حال محترم شمردن نظرات و

بازخوردهای مخاطبین فعال شما در به محبوبیت رسیدن شما تاثیر به سزایی دارد . و البته نكته مهم, بازخورد های منفی هم به

پیشرفت شما میافزاید با تاثیر معكوس آن بر محتوا روشهای نوین و بهتری متولد میشوند. در واقع مدیریت خوب باعث خلق

اثرات مثبت و قدمی به سوی محبوبیت و موفقیت است .

تمامی این فعالیتها لازمهی محبوبیت, و محبوب شدن در شبكههای اجتماعی است; دقیقا همانند پخت یك كیك و سرو آن

برای خانواده خود. در ابتدا مواد لازم پخت كیك نیاز است كه, همان محتوای شماست بعد از مخلوط كردن مواد حالا یك فضای

مناسب نیاز است تا محتوای خود را برای اشتراك به دیگران فرم دهیم و به نوعی نظم را به آن اضافه كنیم تا مخاطب بتواند حاصل

كار را به درستی درك كند, بعد از خارجسازی از محیط با مواد تزئینی همان توضیحات مورد نیاز از یك محتوا, حال مخاطب شروع به میل كردن كیك ما میشود; بازخورد او نسبت به محصول با رعایت كردن تمامی دستورات پخت كیك به دقت است, هر قدر

طعم بهتری داشته باشد مخاطب رضایت بیشتری از ان دارد و در نتیجه شما با افزایش مشتریان بیشتری برای همان كیك مواجه

میشوید اما میتوانید این بار كیك قبلی را با تزئین متفاوتی ارائه و به این صورت از عمل تكرار مجدد محتوا خودداری كنید و حتی

در آینده به عنوان یك محصول جدید (طعم كیك, شكل ظاهری, اسانسهای گوناگون و….)اضافه كنید تا به مخاطبین شما و

محبوبیت از سوی آنها روزبهروز افزوده شود. با تولید محتوا و افزایش قابلیت خود شما تبدیل به یك آشپز نمونه در كار خود هستید

و میتوانید با موفقیتهای جدید خود را به قله محبوبیت برسانید كه درنهایت خود را متحول كردهاید.

محبوبیت مسئله ای كه هماكنون در جهان امروزی بیشتر به چشم میخورد, فعالیتیاست كه باعث رشد خلاقیت جامعه و علاقهی

همه به سمت دنیای محبوبیت به طوری كه روزانه 10 نفر پا به این دنیای عجیب وگاهی جذاب میگذارند و سرنوشت خویش را رقم

میزنند. اما تمامی كسانی كه درحال حاضر افراد شاخص و معتبر دنیای محبوبیت شناخته شدهاند, اگر به پیشینهی آنان بنگرید,

سختیهای و فراز و فرود های فراوانی را شامل شدهاند. در ابتدای شروع هر فرایند سختی كار بسیار نمایان است اما با غرق كردن

خود و اشتیاق كاری كه شوق فعالیت با تجربههای جدید و درست ایجاد میشود این سختیها را آسان میكند و روزی به ابتدای

مسیر خود در هر سبكی كه به موفقیت رسیدید مینگرید و پیشرفت خود را كه تمام تلاشتان را برای جایی كه در آیندهی كار

خود ساختهاید میبینید و به خود افتخار میكنید.

محبوبیت هرگز عملی ناپسند نبوده و آیندهی خوبی دارد اما برای محبوب شدن در این دنیای بزرگ مجازی باید مسئولیتپذیر,

فعال, و برای هر كاری تفكر به خرجداد و انتقادپذیر نیز بود تا باعث پشیمانی از راهی كه انتخاب كردیم و در آن قدم نهادیم

نباشیم.

0 نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سلام، نیاز به راهنمایی دارید؟
×
اگه قصد مهاجرت داری، قبلش حتماً یه سر به این سایت بزن!
مشاهده‌ی سایت