15 دقیقه

در جامعهی امروز که تعاملات فیزیکی, به فعالیت های مجازی (سایبری)تبدیل شده; بخشی از این تغییرات سرنوشت ساز, به

معروفیت و محبوبیت اختصاص دارد و البته این موضوع ثمره تغییر راه و روش زندگی بشر نیز هست که, گاهی منفی و گاهی

مثبت است.

فضایی که میتوان با کمک آن از اهمیت و ضرورت, محبوبیت و معروفیت پیبرد, فضایی به نام شبکههای اجتماعیست, که امروزه

یکی از دغدغه های بزرگ جوامع بشری به شمار میآید, و همه تلاش خود را برای جذب مخاطب و کسب محبوبیت بیشتر نسبت

به رقبای خود که, در این راه فعال هستند خرج میکنند.

محبوبیت, شاید در ابتدا آن را به عنوان یک کلمه ببینید و خیلی راحت ان را بیان کنید, اما برای درک درست این کلمه باید

مراحل فراوانی را طی کنید, مراحلی که با در نظرگرفتن آنها میتوانید یک شبه به تمام آرزوهای خود دست یابید. تنها با محبوب

شدن این کارها برای شما راحت میشود البته راههای دیگری نیز وجود دارند اما یکشبه محقق نمیشوند و نیازمند روزها تلاش بی

وقفه در کنار اقتصاد قدرتمند.

برای شروع هر کاری پروسههایی وجود دارند که باید رعایت شوند و در رابطه با محبوبیت در شبکههای اجتماعی به وضوح دیده

میشوند, قبل از انجام هر فعالیتی در رسانهها, باید از موضوعی که میخواهید درباره آن صحبت کرده و آن را به اشتراک بگذارید

اگاهیکافی داشته باشید. برای یافتن موضوعات اثرگذار کافیست کمی به اطراف خود بنگرید, روزانه انواع مختلفی از چالشها,

خبرهای دسته اول, آموزش انواع (غذا, پوشاک, دکوراسیون و …) توسط ذهنهای خلاق و کنجکاو تولید و روانه دنیای عجیب

رسانه عمومی میشوند. بعد از تفکر درباره موضوع مناسب, اینک باید به جوانب آن پردازید. موضوع شما اصلی ترین رکن شروع

محبوبیت است اگر تیتر خوبی برای خود نیابید ممکن است در انتخابهای بعدی دچار مشکل و عدم دریافت بازخوردهای مثبت از

سوی مخاطبین خود شوید.

محتوا, یکی از اصلیترین و با ارزشترین قسمت های محبوبیت است که, باید بسیار برای ساخت آن وقت صرف کرد و دقیق

اندیشید تا, مطالبی را بیان کرد که مخاطب درک کامل و درستی از آنچه شما اظهار کردهاید داشته باشد. نکاتی کلیدی در محتوا

سازی وجود دارند که با فهمیدن آنها میتوان بهترین مطالب را ارائه داد. متفاوت بودن همیشه امری خواستنی به شمار میآید,

زمانی که مطالبی جدید و جالبی را اشتراک گذاری کنید, در طرف مقابل نسبت پذیرش از سوی مخاطبان بیشتر خواهد بود زیرا

تازهگی هر موضوعی جذاب است و باعث افزایش طرفداران شما میشود. اما این اتفاق همیشگی نیست و ممکن است محتوای شما

خارج از ذهن (خواننده, شنونده, بیننده و غیره ) نباشد و اندکی از موضوعی که میخواهید آنرا بیان کنید به صورت کلی شناخته

شده باشد, پس چطور مطالب خود را جدید تلقی کنیم؟ نیروی بینایی بهترین راهحل محسوب میشود; روزانه تصاویری بسیار از

موضوعات (ورزشی, علمیتخیلی, طراحی….) در فضای شبکه های اجتماعی بین مخاطبان جابهجا میشوند که حتما با آنها روبهرو

شدهاید و حتی در ارسال آنها کوتاهی نکردهاید, پس میتوان اینگونه فهمید که تصاویر قدرت جاذبهی بیشتری دارند, و به امر جذب

کمک قابل توجهی میکنند چهبسا استفاده از تصاویر بعد از گذشت مدتی از چشم عموم سلب میشود و جذابیت چندانی نخواهند

داشت, از این رو برای تکراری نشدن محتوای تولیدی خود میتوانید تغییرپذیری را در امورخود مورد استفاده قرار دهید; اگر

موضوعی را انتخاب کردهاید میتوانید (انواع فرم های نوشتاری, رنگها, شکلهای مختلف از نوشتهها و موارد مشابه ) را برای پررنگ کردن مطالب خود در ذهن مخاطب تغییر داده و به عنوان مطالب مشابه اما بهروز استفاده کنید. اما نکته مهم در تولید

محتوا, این است که میتواند از هر سبکی باشد ممکن شما عاشق بازی کردن و تجربه بازیها ویدئویی جدید باشید و انگاه محتوای

شما از این دسته شکل میگیرد و یا شاید قصد آموزش تولید محتوا را دارید پس باید به دنبال موضوع خود مطالب مرتبط و مفید را

بیابید.

فضا همیشه برای درک بهتر از یک موضوع نقش مثبت دارد, و به توانمندی بشر امروزی در مواجه با اجتماع و پیامدهای آن

میافزاید. به بیان ساده تر برای اعمال فعالیت های خود که تلاش فراوانی برای ان صرفشده شما نیازمند محیطی هستید که با

بهرهگیری از ان مطالب خود را درج کرده و آمار صعودی یا نزولی و یا به طورکلی اطلاع از وضعیت و عملکرد خود داشتهباشید .

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی در دنیا, فضاهای متعدد و مختلفی که هرکدام کارایی متفاوت دارند و مناسب دستههای

مختلفی از محبوبیت هستند تولید شده, و استفاده از آنها بسیار برای محبوبیت در شبکه های اجتماعی توصیه میشود و تقریبا هر

انسانی که دارای تکنولوژی کوچکی (موبایل های هوشمند و…) است میتواند در این شبکهها فعالیت کرده و صاحب نام از دید جهان

شود. البته این کار با کمی تفکر و تیزبینی شما امری راحت و ساده است و حتی میتوانید در ابتدای راه خود به یک چشم

بههمزدنی به بالاترین نقطه محبوبیت در شبکههای اجتماعی برسید. مرسوم ترین پل ارتباطی شما با مخاطب و درک اهمیت

مطالب خود و مسئله مهم محبوبیت شبکهای اجتماعی و گسترده بهنام (instagram ( است که سالانه مخاطبین زیادی را به خود

جذب میکند و تمامی کاربران این شبکه عظیم در تلاش برای ارائه محتوای جدید و جالب هستند تا بتوانند لیست طرفدارانشان را

افزایش داده و درآمدزایی کنند. طبق آمار بدست آمده کاربران فعال در شبکههای اجتماعی عددی معادل 7,3 میلیارد نفر است

کاربرانی که روزانه به محبوبیت خود و مخاطبانشان میافزاید . اما باید خاطر نشان کرد که صرفا فعالیت در یک محیط از محبوبیت

چندانی برخوردار نیست, شما میتوانید تعامل خود بین مخاطب را یا ساده تر بگویم افزایش مخاطبین خود را از چندین محیط

مجازی افزایش دهید; در این صورت شما بعد از مدتی محبوبیت چشمگیری در شبکههای اجتماعی برای خود مهیا کردهاید. بر

اساس تحقیقات صورت گرفته سه محیط (instagram,youtube,facebook (از محبوبیت بالای کاربران قرار گرفته است.

فعالیت در این شبکهها گاهی دشوار است خصوصا زمانی که درحال پیشرفت و توسعه محتوای کاربری خود هستید; پس برابر با

موضوع سعی کنید در قدم اول, که همیشه قدمی مهم و سرنوشت ساز به حساب میآید مسئولیتپذیر باشید و برای محبوبیت

خود از مورد استفاده قرار دادن مطالب و نظرات مفید دریغ نکرده و از مبالغه کردن در امر تولید محتوا به طور کلی خودداری کنید

ولی به جلوه آن تاثیر منفی نگذارید. سعی کنید برای خود نشان یا لوگوی مخصوص و ویژه داشته باشید تا مخاطب به راحتی با

شما ارتباط داشته باشد; نشان مخصوص هم نیازبه تفکر دارد زیرا نشان های گوناگونی وجود دارند که مورد استفاده آنها در امور

دیگری سودبخش است, نشان شما باید نسبت به نوع کاربری شما طراحی شود, در نظر بگیرید موضوع شما درباره قوانین

ریاضیست اما لوگو یا نشان کاربری شما برای شغل کشاورزی مناسب است از این رو مخاطبین شما بیشتر قشر کشاورزان را شمال

میشود تا ریاضیدانان .همانگونه که لوگوی شما باید مرتبط باشد, این لوگو باید کاربردی هم باشد یعنی باید از طراحی خوبی

بهرهمند شود تا مخاطب ارتباط سریع با شما برقرار کرده و شما را برای محبوبیت بیشتر همراهی کند. نکته مهمی که عضو

جدانشدنی این مجموعه به شمار میرود, وجود کاربران فعال است و میتوان با صراحت گفت که این بخش کمی دشوار تر از قسمت

های دیگر است زیرا یافتن دنبالکنندگان فعال و یا فعال نگهداشتن آنان یکی از ستونهای میانی محبوبیت در رسانه جمعی شمرده میشود, البته که مزیتهایی از جمله (سرعت پیشرفت بالا, افزایش مخاطبین ثابت, افزایش خلاقیت در محتوا و محبوبیت

بیشتر ) را دارد و در نتیجه معروفیت همراه با محبوبیت و درآمد خواهد داشت. طبق بررسی های صورت گرفته 80 %از کسبوکار

های کوچک, حداقل از یکی از شبکههای اجتماعی برای محبوبیت صنعت خود استفاده میکنندکه این روند ثابت نیست.

زمان, همان قدر که شما به زمان برای ساخت یک محتوا نیاز دارید محتوا هم به زمان مناسب برای ارسال نیاز دارند, شاید فکر

کنید هر زمانی که محتوای خود را در محیط شبکه یا پل ارتباطی قرار دهید بازخورد های مثبتی دریافت خواهید کرد, اما این

مسئله کاملا اشتباه است. زمانهایی وجود دارند که به عنوان زمانهای طلایی محسوب میشوند به این معنی که اگر در زمان

طلایی محتوای خود را نشر دهید بازدید گسترده و بازخوردهای بالا دریافت خواهید کرد و محتوای شما تاثیرگذار و به همان اندازه

محبوب تر میشود . همچنین زمانهایی را به پاسخگویی به نظر کاربران دیگر نیز باید اختصاص بدهید زیرا با عدم پاسخ فقط به

عدم پیشرفت خود کمک کردهاید; پاسخ به مخاطبین نشانه احترام به نظر آنهاست و حتی با رعایت کردن این موضوع کوچک

میتوانید به راحتی به محبوبیت خود بیافزایید . برای یافتن زمانهای طلایی کافیست بعد از اشتراک محتوا بررسی کنید که

چنددرصد از مخاطبان شما از محتوا بازدید کردهاند. با کمی آزمون و خطا میتوانید زمان طلایی را بیابید. مخاطبین شما تقریبا

نصف پروژه محبوبیت را انجام میدهند و با این تفاسیر وجود مخاطب ( چه فعال و چه نیمه فعال ) از اهمیت و تاثیر زیادی

برخوردار است .

همانطور که مطلع هستید زمانی که محتوایی را اشتراک گذاری میکنید , شما 50 درصد راه را رفتهاید . هم اکنون باید صبر کنید

و برای کارها و محتواهای دیگر برنامه ریزی کنید . در این مدت مخاطبین شما در حال بررسی مطلب شما هستند و با بازخورد

هایشان در اصل اشکالات شما را تا جایی که مجاز باشند , میگویند . زمانی آنها محتوای شما را برای دیگران ارسال کردند و این

کار مجددا توسط دیگران انجام شد و این روند ادامهدار بود , ماموریت محبوبیت تکمیل است و ناگهان شما با انبوهی از بازخوردها

, نظرات , پیشنهادها و پیام های تشویقی روبرو میشوید که این به معنی موفقیت شما است و باید با آغوش باز از آن استقبال کنید

; البته گاهی کسانی, کار شما را از زیر فیلتر نقد عبور میدهند و از کار شما بیزار و متنفّر میشوند . باید با قاطعیت بگویم که شما به اوج کار خود رسیدهاید چرا که گاها برخی افراد از روی حسادت چنین بازخوردهایی را میدهند و علت ان نیز چیزی جز اینکه

شما در مرحله پیشرفت قرار دارید و رقیبی سرسخت برای آنان محسوب میشوید نیست . اما در هر حال محترم شمردن نظرات و

بازخوردهای مخاطبین فعال شما در به محبوبیت رسیدن شما تاثیر به سزایی دارد . و البته نکته مهم, بازخورد های منفی هم به

پیشرفت شما میافزاید با تاثیر معکوس آن بر محتوا روشهای نوین و بهتری متولد میشوند. در واقع مدیریت خوب باعث خلق

اثرات مثبت و قدمی به سوی محبوبیت و موفقیت است .

تمامی این فعالیتها لازمهی محبوبیت, و محبوب شدن در شبکههای اجتماعی است; دقیقا همانند پخت یک کیک و سرو آن

برای خانواده خود. در ابتدا مواد لازم پخت کیک نیاز است که, همان محتوای شماست بعد از مخلوط کردن مواد حالا یک فضای

مناسب نیاز است تا محتوای خود را برای اشتراک به دیگران فرم دهیم و به نوعی نظم را به آن اضافه کنیم تا مخاطب بتواند حاصل

کار را به درستی درک کند, بعد از خارجسازی از محیط با مواد تزئینی همان توضیحات مورد نیاز از یک محتوا, حال مخاطب شروع به میل کردن کیک ما میشود; بازخورد او نسبت به محصول با رعایت کردن تمامی دستورات پخت کیک به دقت است, هر قدر

طعم بهتری داشته باشد مخاطب رضایت بیشتری از ان دارد و در نتیجه شما با افزایش مشتریان بیشتری برای همان کیک مواجه

میشوید اما میتوانید این بار کیک قبلی را با تزئین متفاوتی ارائه و به این صورت از عمل تکرار مجدد محتوا خودداری کنید و حتی

در آینده به عنوان یک محصول جدید (طعم کیک, شکل ظاهری, اسانسهای گوناگون و….)اضافه کنید تا به مخاطبین شما و

محبوبیت از سوی آنها روزبهروز افزوده شود. با تولید محتوا و افزایش قابلیت خود شما تبدیل به یک آشپز نمونه در کار خود هستید

و میتوانید با موفقیتهای جدید خود را به قله محبوبیت برسانید که درنهایت خود را متحول کردهاید.

محبوبیت مسئله ای که هماکنون در جهان امروزی بیشتر به چشم میخورد, فعالیتیاست که باعث رشد خلاقیت جامعه و علاقهی

همه به سمت دنیای محبوبیت به طوری که روزانه 10 نفر پا به این دنیای عجیب وگاهی جذاب میگذارند و سرنوشت خویش را رقم

میزنند. اما تمامی کسانی که درحال حاضر افراد شاخص و معتبر دنیای محبوبیت شناخته شدهاند, اگر به پیشینهی آنان بنگرید,

سختیهای و فراز و فرود های فراوانی را شامل شدهاند. در ابتدای شروع هر فرایند سختی کار بسیار نمایان است اما با غرق کردن

خود و اشتیاق کاری که شوق فعالیت با تجربههای جدید و درست ایجاد میشود این سختیها را آسان میکند و روزی به ابتدای

مسیر خود در هر سبکی که به موفقیت رسیدید مینگرید و پیشرفت خود را که تمام تلاشتان را برای جایی که در آیندهی کار

خود ساختهاید میبینید و به خود افتخار میکنید.

محبوبیت هرگز عملی ناپسند نبوده و آیندهی خوبی دارد اما برای محبوب شدن در این دنیای بزرگ مجازی باید مسئولیتپذیر,

فعال, و برای هر کاری تفکر به خرجداد و انتقادپذیر نیز بود تا باعث پشیمانی از راهی که انتخاب کردیم و در آن قدم نهادیم

نباشیم.

سلام، نیاز به راهنمایی دارید؟
×