شانس چیست؟

دوستان همیشه همراه، امروز در این مقاله قصد داریم در خصوص موضوعی به نام شانس با شما حرف بزنیم. کلمه‌ای که روزانه ممکن است ده‌ها بار آن را بشنوید و یا...

ادامه مطلب

وارن بافت ، چه الگویی بهتر از او در دنیای کسب و کار ؟

خواندن زندگینامه خیلی از افراد موفق و چگونگی رسیدن آنها به خوشبختی آن هم از لا به لای سختی ها و مشقت های فراوانی که کشیده اند ، میتواند جذاب و...

ادامه مطلب