چرایی چیست ؟

شاید خیلی از ما چرایی را نشناسیم اما باید بگویم مهم‌ترین دلیل برای همه کارهایی که انجام می‌دهیم، همین چرایی است. اشتباه نکنید! چرا با اراده نباید...

ادامه مطلب