اصل تضاد چیست؟

همه‌ی ما در زندگی نیازها، خواسته‌ها و آرزو‌هایی داریم. خواه کوچک باشند یا بزرگ، خواه منطقی باشند یا غیرمنطقی. خواه آگاهانه و خود‌خواسته باشند خواه...

ادامه مطلب

اصل انتظار چیست؟

قوانین و مقررات زیادی هستند که بر زندگی ما نقش دارند. یکی از همین قوانین، قانون انتظار یا اصل انتظار است. این قانون در کنار قانون جذب، ارتباطات،...

ادامه مطلب

پیدا کردن استعداد

بعضی وقت‌ها احساس می‌کنیم که هیچ انگیزه‌ای برای انجام دادن کارهای‌مان نداریم یا اینکه هیچ کاری را نمی‌توانیم درست انجام بدهیم، به همین منوال است که...

ادامه مطلب

چرایی چیست ؟

شاید خیلی از ما چرایی را نشناسیم اما باید بگویم مهم‌ترین دلیل برای همه کارهایی که انجام می‌دهیم، همین چرایی است. اشتباه نکنید! چرا با اراده نباید...

ادامه مطلب